Technische omschrijving De Nobelvaart

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: In het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringsstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 3 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie, onder andere kolommen, spanten, hulpstaal en windverbanden, volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in alle units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt.

Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De onderbouw van unit 1 bestaat op de schuine hoek uit een aluminium vliesgevel in de kleur zwart, welke aansluit op een zwart volkern paneel en vervolgens de zwarte overheaddeur. De op de Lorentzstraat gerichte oostgevel van de units 1 tot en met 5 bestaat in de onderbouw uit metselwerk in zwart, onderbroken door aluminium deurkozijnen in zwart en de overheaddeuren, in zwart, van de units 1 tot en met 4. Ter hoogte van de unit scheidende wand een zwart volkern paneel. Op de verdieping van dit bouwblok aluminium raamkozijnen in de kleur antraciet grijs, bezet met dubbel glas en met een te openen deel, omkaderd door een volkern plaat in de kleur champagne taupe.

De gevel in de binnenstraat van de units 5 tot en met 19 omvat in de onderbouw zwart stalen sandwich gevelbekleding met daarin de overheaddeur en aluminium deurkozijnen met loopdeur en glaspaneel boven de loopdeur. Boven de overheaddeur komt een trespa reclamepaneel. De penanten tussen de diverse units afwisselend van zwart volkern paneel en van zwart metselwerk. De bovenbouw bestaat uit stalen sandwichpaneel gevelbekleding in de kleur champagne taupe, met daarin aluminium raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas in de kleur antraciet grijs.

In de straatgerichte zuidgevel van de units 1, 12, 13 en 26, naast zwart metselwerk, een aluminium vliesgevel in de kleur zwart met glazen toegangsdeur in de onderbouw. De bovenbouw bestaat uit stalen sandwichpaneel gevelbekleding in de kleur champagne taupe, met daarin aluminium raamkozijnen, inclusief te openen deel, met dubbel glas in de kleur zwart. Op de verdieping worden de units 12 en 13 met elkaar verbonden door datzelfde stalen golfplaat in de kleur champagne taupe.

De westgevel van unit 20 bestaat volledig uit een sandwichpaneel in de kleur zwart, met daarin op de begane grond de zwarte overheaddeur, het zwarte aluminium deurkozijn met glaspaneel erboven en in de bovenbouw een zwart raamkozijn met te open deel. De westgevel van de overige units 21 tot en met 26 bestaat op de begane grond uit een zwart metselwerk penant met daarnaast de zwarte overheaddeur en het zwart aluminium deurkozijn met loopdeur en glaspaneel boven de deur. De borstwering op de verdieping bestaat uit een stalen plankprofiel in de kleur aluminium grijs met daarboven aluminium raamkozijnen met dubbel glas in de kleur zwart. De bovenbouw wordt omkaderd met een volkern plaat in de kleur champagne taupe.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Het geleide systeem van de overheaddeuren wordt opgehangen onder de verdiepingsvloer. Deze overheaddeuren hebben een breedte van 3,3 meter (units 1 t/m 4: 3,5 meter, unit 20: 3,1 meter) en een hoogte van 3,7 meter (units 1 t/m 4: 4,2 meter), zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zwart.

Verdiepingsvloer
Alle units worden voorzien van een gehele betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) zonder zandcement deklaag. De naden worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer een zandcement deklaag aanbrengen.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Interieur

Meterkast conform NEN 2768.

De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet (duoblok, tenzij anders omschreven) en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

De units 1 tot en met 5, 12, 13 en 26 beschikken, in afwijking van de overige units, over een afgesloten entreeruimte met meterkast en de trap naar de verdieping. De toiletruimte, met aansluitende werkkast, bevindt zich in de bedrijfsruimte.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap, tenzij anders vermeld. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RALkleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast): 

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte). De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot meer- en/of minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neem hiervoor contact op met de aannemer.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond

 • Gebouwhoogte

  Gebouwhoogte van circa 8,5 meter

 • Flexibel

  Flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een keuken en/of tweede toilet. De aannemer is u daarbij graag van dienst met een maatwerk offerte

 • Afwerking
 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 4,2 meter (units 1 t/m 4) respectievelijk 3,7 meter voor de overige units 

 • Isolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie